Κρατήσεις:    210 9242189 | 22910 38707

Όροι Ενοικίασης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 Προσόντα ενοικιαστή

 Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να: 

 • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
 • Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος
 • Διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα .

  * Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με κόστος 20,00€ ημερησίως.

 

Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις γίνονται με κατηγορία και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας  επιβεβιωμένης  κράτησης η  ABROAD  διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβαρυνση του πελάτη. 

Παραλαβή οχημάτων

 • Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:
 1. Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
 2. Την προσωπική πιστωτική του κάρτα  
 3. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα , εφόσον προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και ελάχιστη χρέωση εγγύησης ανάλογα με την κατηγορία : Για τις κατηγορίες ¨Α,Β,C το ποσό των 450,00€ και για τις κατηγορίες D.D1,K,G,G1,F.το ποσό των 650,00€ 
 4.  

 * Για τις κατηγορίες F1.J.J1.L.L1είναι απαραίτητη η  πιστωτική κάρτα.

 

 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

 

 

 Ασφάλειες

 Τα οχήματα της ABROAD είναι ασφαλισμένα: 
 α) έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες
 β) για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της ABROAD)  
 γ)  Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της ABROAD, ο ενοικιαστής  ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής. 

 Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.) 
 Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος: α) στο ποσό
 των 600,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 13,00€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C, β) στο 
 ποσό των 800,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 15,00€ ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες D,D1,G,G1,J, 
 γ) στο ποσό των 1.300,00€ καταβάλλοντας το ποσό των 20,00€ ανά ημέρα 
 ενοικίασης για τις κατηγορίες F.F1.J1.K.L.L1,υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του
 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 

 Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής 
 Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στους υαλοκαθαριστήρες, 
 στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.

 

 Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.) 
 Ο ενοικιαστής απαλλάσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του 
 συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των:

 • 8,00€  για τις κατηγορίες A.B.C.
 • 10,00€ για τις κατηγορίες D.D1.G.G1.J.
 • 12,00€ για τις κατηγορίες F.F1.J1.K.L.L1. 

 Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού. 
 

 

 Παραλαβή / Επιστροφή

 • Δωρεάν στα γραφεία  της ABROAD στο κέντρο,   
 • Εντός πόλης  επιβάρυνση 14,00€
 • Εκτός πόλης  επιβάρυνση 25,00€ συν 0,50 ανά χλμ
 • Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας(από 09:00 έως 20:00) του γραφείου μας, επιβάρυνση 20,00€
 • Παραλαβή / Παράδοση  Αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος επιβάρυνση 20,00€

 

 

 Πρόσθετες Χρεώσεις

 Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης 
 Μία ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.


 Επιπλέον Οδηγός (A.D.) 
 Πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε επιπλέον οδηγό: 3,00€ ημερησίως

 

 Έξοδα φακέλου ατυχήματος

  Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 15,00€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται. 

 

 Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού 

 Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να 
 καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

 • 70,00€  για τις κατηγορίες Α.Β.C.
 • 150,00€ για τις κατηγορίες D.D1.G.G1.J.
 • 250,00€ για τις κατηγορίες F,F1,J1,K,L,L1   

 

 Αξεσουάρ

 

Είδος

Κόστος ανά ημέρα

 

 Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών)

5,00€

 

Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών)

4,00€

 

Αλυσίδες χιονιού

3,00€

 

 
 Navigation System (Σύστημα GPS)

 

5,00€

 Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.  

 

 Ακυρώσεις 

 Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό

 διάστημα μικρότερο των 4 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η ABROAD δικαιούται να ζητήσει από τον

 ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 30,00€ ανά κράτηση

 

 No-show 

 Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη

 έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η ABROAD θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η ABROAD διατηρεί το δικαίωμα

 να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

 

 Εσωτερικό αυτοκινήτου 

 Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα

 καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€.

 

 Μεταφορά με πλοίο

 Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση / συγκατάθεση της ABROAD.

 

 

 Επέκταση ενοικίασης

 Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει,

 θα πρέπει να επικοινωνήσει με το υποκατάστημα της ABROAD από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της

 ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

 

 Τρόποι πληρωμής

Η ABROAD δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, Mastercard .

 Σημ.: Δεν γίνεται δεκτή η Visa Electron

 

 Φ.Π.Α.

 23% 

 

 Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 
 Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή. 
 Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. 
 Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.